Restricció de l'accés a la llibreta d'adreces i a la funció d'enviament

Podeu establir un PIN per a la llibreta d'adreces per impedir que els usuaris editin informació de destinacions o podeu restringir les destinacions d'enviament disponibles per reduir el risc de filtració d'informació. En els models amb funció de fax, també podeu reduir la possibilitat d'enviar faxos per error especificant que els faxos només s'envien si s'introdueix el número de fax dues vegades.
9EF4-0EK