Aplicació d'una directiva de seguretat a l'equip

Per a les organitzacions, és una pràctica comú adoptar una directiva de seguretat que defineixi objectius i estàndards bàsics de seguretat de la informació, i això exigeix que els dispositius d'informació com ara ordinadors i impressores multifunció s'utilitzin de la manera adequada. En aquest equip, es poden gestionar diverses opcions relacionades amb la directiva de seguretat per lots mitjançant Remote UI (IU remota), i es pot configurar una contrasenya específica perquè només l'administrador de seguretat de la informació pugui modificar les opcions. Abans de configurar aquestes opcions, assegureu-vos que Remote UI (IU remota) s'hagi configurat per utilitzar TLS. Inici de Remote UI (IU remota)
L'objectiu de les opcions de la directiva de seguretat és gestionar totes les funcions i opcions relacionades amb la seguretat de la informació, i no evitar la pròpia filtració d'informació.
9EF4-0C9