Ajust de la densitat

Podeu llegir originals amb més claredat ajustant manualment la densitat segons els continguts de l'original. Per exemple, si augmenteu la densitat, podreu llegir fàcilment caràcters febles escrits en llapis.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Llegir i enviar>. La pantalla <Inici>
3
Especifiqueu la destinació a la pantalla de funcions bàsiques de lectura. Pantalla de funcions bàsiques de lectura
4
Premeu <Opcions>  <Densitat>.
5
Ajusteu la densitat i premeu <Bé>.
Premeu  per reduir la densitat. Premeu  per augmentar la densitat.
Per ajustar la densitat del fons
Podeu enviar/emmagatzemar amb claredat documents com ara diaris o documents amb fons de color. Premeu <Auto> per ajustar automàticament la densitat del fons.
Premeu <Ajustar> per ajustar manualment la densitat del fons i ajusteu la densitat de cada color a <Ajustar cada color>.
6
Premeu <Tancar>.
7
Premeu  (Iniciar).
Els originals es llegeixen i comença l'enviament/desament.
9EF4-092