Omissió de pàgines en blanc en llegir

L'equip pot detectar pàgines en blanc durant la lectura i enviar o emmagatzemar totes les pàgines menys les pàgines en blanc.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Llegir i enviar>. La pantalla <Inici>
3
Especifiqueu la destinació a la pantalla de funcions bàsiques de lectura. Pantalla de funcions bàsiques de lectura
4
Especifiqueu les opcions de lectura que calgui. Funcions bàsiques per llegir originals
5
Premeu <Opcions>  <Ometre originals en blanc>.
6
Seleccioneu el color dels originals que vulgueu ometre.
Per ometre originals en blanc independentment del seu color, seleccioneu <Tots colors>. Per ometre originals en blanc només de color blanc, seleccioneu <Només blanc>.
Si se selecciona una opció diferent de <Auto (Color/B/N)> o <Auto (Color/Gris)> a <Selecció color>, es duu a terme la mateixa operació que a <Tots colors>, encara que <Només blanc> estigui establert.
Si premeu <Visualització prèvia> per seleccionar el botó, podreu comprovar els continguts dels originals llegits a la pantalla de visualització prèvia. <Visualització prèvia> no es mostra si se selecciona <Bústia> a <Llegir i desar>. Comprovació dels originals llegits abans d'enviar-los/desar-los (Visualització prèvia)
7
Premeu <Ajustar nivell reconeixement>, per establir la precisió per detectar paper en blanc i després premeu <Bé>.
En prémer <+>, millora la precisió de detecció.
8
Premeu <Bé>  <Tancar>.
9
Premeu  (Iniciar).
Els originals es llegeixen i comença l'enviament/desament.
Només es poden especificar destinacions de tipus <Correu electrònic> o <Fitxer> si s'estableix <Ometre originals en blanc>. L'enviament no es pot dur a terme si s'estableix una destinació amb un tipus que no sigui <Correu electrònic> o <Fitxer>.
Si la mida de l'original és més petita que l'opció de mida de lectura, és possible que no s'ometi correctament.
Per comprovar el nombre de pàgines que s'han enviat/desat, seguiu els procediments que s'indiquen a continuació:  (Monitor estat)  <Enviar> <Registre de treballs> seleccioneu un document <Detalls> comproveu la xifra que apareix per a <Pàgines enviam.>
La pantalla d'estat i la visualització de l'informe de gestió de comunicacions mostren el nombre, inclòs el paper en blanc. Comprovació de l'estat i el registre de documents llegits
9EF4-098