Enviament/desament d'un fax a una hora especificada

Podeu llegir els originals per endavant i enviar-los o desar-los a una hora especificada.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Llegir i enviar>. La pantalla <Inici>
3
Especifiqueu la destinació a la pantalla de funcions bàsiques de lectura. Pantalla de funcions bàsiques de lectura
4
Especifiqueu les opcions de lectura que calgui. Funcions bàsiques per llegir originals
5
Premeu <Opcions>  <Enviament diferit>.
6
Introduïu l'hora d'enviament/desament i premeu <Bé>.
Introduïu els quatre dígits de l'hora. Per exemple, per a les 07.05 escriviu "0705" i per a les 23.18 escriviu "2318".
7
Premeu <Tancar>.
8
Premeu  (Iniciar).
Els originals es llegeixen i s'envien/desen a l'hora especificada.
Podeu comprovar a la pantalla <Monitor estat> si l'enviament/desament ha finalitzat o no. Comprovació de l'estat i el registre de documents llegits
Podeu reservar fins a 64 treballs per a l'enviament diferit. Tanmateix, pot ser que el nombre real de treballs d'enviament que pot gestionar l'equip sigui inferior a 64 en funció de les condicions següents:
Si esteu enviant diversos documents al mateix temps
Si s'envien documents grans
Si la bústia i la bústia de fax/I-fax utilitzen una gran quantitat de memòria
9EF4-09A