Instal·lació de controladors

Instal·leu el controlador de la impressora, el controlador del fax i els controladors per a d'altres opcions del sistema, a més del programari relacionat de l'equip.
1
Porteu a terme les preparacions necessàries abans de la instal·lació.
Entre la unitat principal i l'equip opcional (Equips opcionals).
Instal·leu els controladors i el programari que vulgueu utilitzar descarregant-los des del lloc web Canon del vostre país o regió, al qual s'accedeix a través de l'URL (https://global.canon/en/support/).
Per instal·lar controladors o programari per a una opció de sistema amb un CD-ROM inclòs, inseriu el CD-ROM a la unitat de CD-ROM de l'ordinador.
Les últimes versions de controladors i programari es carreguen al lloc web de Canon quan estiguin disponibles. Descarregueu-les quan les necessiteu després de comprovar l'entorn operatiu del vostre equip.
En funció del model que utilitzeu, pot ser que algunes funcions dels controladors i el programari no estiguin disponibles.
Pot ser que alguns controladors no siguin del tot compatibles amb el sistema operatiu que utilitzeu. Comproveu la compatibilitat del controlador amb les últimes versions dels sistemes operatius al lloc web de Canon.
2
Instal·leu els controladors.
Per obtenir informació sobre la instal·lació, consulteu els manuals dels controladors i del programari que vulgueu utilitzar.
Si no es permet la comunicació mitjançant l'adreça IP corresponent a <Opcions de tallafoc>, no podreu instal·lar el controlador. Per obtenir-ne més informació, consulteu Especificació d'adreces IP a les opcions del tallafocs.
Després d'haver instal·lat el controlador, si no es permet la comunicació mitjançant l'adreça IP de l'equip on l'heu instal·lat a <Opcions de tallafoc>, no podreu imprimir ni enviar faxos des d'aquell ordinador.
9EF4-048