Configuració d'una adreça IP

Per connectar l'equip a una xarxa, cal una adreça IP única a la xarxa. L'equip és compatible amb dues versions d'adreces IP: "IPv4" i "IPv6". Configureu-les i utilitzeu-les segons el vostre entorn. Podeu utilitzar IPv4 i IPv6. També podeu utilitzar les dues alhora.
Quan se selecciona un mètode de connexió amb línia principal i sublínia en <Seleccionar interfície>, especifiqueu l'adreça IP de la sublínia en <Opcions d'adreça IP> en <Opcions de la sublínia>.
9EF4-03K