Supervisió i control mitjançant SNMP

SNMP és un protocol per supervisar i controlar dispositius de comunicació en una xarxa d'acord amb una base de dades d'informació de gestió anomenada MIB. Podeu comprovar la informació d'errors de l'equip i el nombre d'impressions mitjançant un ordinador. L'equip és compatible amb SNMPv1 i SNMPv3, que ofereix funcions de seguretat millorades. Podeu utilitzar qualsevol del dos o tots dos. Configureu cada funció segons el vostre entorn i els vostres objectius.
SNMPv1
SNMPv1 determina el rang de comunicació sobre la base d'informació que es coneix com a nom de comunitat. No obstant això, com els noms de comunitat s'envien a xarxes com a text sense format, poden ser vulnerables a problemes de seguretat. Per garantir la seguretat, invalideu SNMPv1 i utilitzeu SNMPv3.
SNMPv3
SNMPv3 permet implementar la gestió dels dispositius de xarxa amb funcions de seguretat sòlides.
Quan es pot utilitzar programari de gestió de SNMP, podeu configurar, supervisar i controlar l'equip mitjançant un ordinador. Per obtenir informació detallada, vegeu els manuals d'instruccions del vostre programari.

Configuració de SNMPv1/SNMPv3

1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions d'SNMP>.
3
Configureu SNMPv1.
1
Premeu <On> a <Usar SNMPv1>.
Si no utilitzeu SNMPv1, premeu <Off>.
2
Premeu <Establir comunitat dedicada>, <Configurar nom de comunitat 1> o <Configurar nom de comunitat 2>.
Una comunitat dedicada és una comunitat preestablerta per al programari de gestió de dispositius de Canon. Per utilitzar la comunitat dedicada, premeu <Establir comunitat dedicada>. Per especificar una comunitat general, premeu <Configurar nom de comunitat 1> o <Configurar nom de comunitat 2>. Per obtenir informació detallada, vegeu el manual del programari que esteu utilitzant.
3
Configureu la comunitat.
<Comunitat dedicada>/<Nom de comunitat 1>/<Nom de comunitat 2>
Per utilitzar la comunitat seleccionada, premeu <On>. Quan no vulgueu utilitzar la comunitat, premeu <Off>.
<Permís d'accés a MIB>
Per a cada comunitat, seleccioneu els privilegis d'accés a MIB entre <Lect./Escript.> o <Només lectura>.
<Nom de comunitat>
Introduïu el nom de la comunitat a la qual pertanyeu utilitzant caràcters alfanumèrics. Si seleccioneu <Establir comunitat dedicada>, no podreu configurar un nom de comunitat exclusiu.
4
Premeu <Bé>.
4
Establiu SNMPv3.
1
Premeu <On> a <Usar SNMPv3>.
Si no utilitzeu SNMPv3, premeu <Off>.
2
Premeu <Opcions d'administrador>.
3
Especifiqueu les opcions necessàries i premeu <Bé>.
<Usar administrador>
Si utilitzeu Administrator, establiu l'opció en <On>.
<Contrasenya de xifratge>
Si utilitzeu una contrasenya que sigui diferent de la que s'utilitza per a l'autenticació, desseleccioneu <Usar mateixa contrasenya que per l'autenticació>, premeu <Contrasenya de xifratge> i introduïu la contrasenya.
Si "Administrator" està desactivat, no podeu establir <Opcions d'administrador> (l'opció <Usar administrador> es fixa en <Off>).
4
Premeu <Opcions d'usuari>  <Desar>.
5
Introduïu la informació necessària.
<Nom d'usuari>
Introduïu un nom d'usuari utilitzant caràcters alfanumèrics.
No podeu utilitzar els caràcters "Administrator" per desar un nom d'usuari. Si voleu utilitzar els caràcters "Administrator", heu d'establir <Usar administrador> com a <Off> sota <Opcions d'administrador>.
<Permís d'accés a MIB>
Seleccioneu els privilegis d'accés a MIB entre <Lect./Escript.> o <Només lectura>.
<Opcions seguretat>
Establiu una combinació d'autenticació i xifratge. Seleccioneu <Aut. sí/Xifratge sí>, <Aut. sí/Xifratge no>, o <Aut. no/Xifratge no>.
<Algorisme d'autenticació>
Seleccioneu MD5, SHA1, o SHA2 segons el vostre entorn. Per SHA2, selecciona entre quatre longituds de hash (224 bits, 256 bits, 384 bits, o 512 bits).
<Contrasenya d'autenticació>
Introduïu una contrasenya per utilitzar-la per a l'autenticació. Quan s'introdueixi la contrasenya, apareixerà <Confirmar> per confirmar-la. Torneu a introduir la contrasenya.
<Algorisme de xifratge>
Seleccioneu <DES> o <AES> segons el vostre entorn.
<Contrasenya de xifratge>
Introduïu una contrasenya per utilitzar-la per al xifratge. Quan s'introdueixi la contrasenya, apareixerà <Confirmar> per confirmar-la. Torneu a introduir la contrasenya.
6
Premeu <Bé>  <Bé>.
7
Premeu <Bé>.
5
Configureu les opcions de <Recuperar inf. gestió impressora de l'amfitrió>.
Si establiu l'opció en <On>, podeu obtenir periòdicament informació de gestió de la impressora, com ara el protocol d'impressió, d'un ordinador de la xarxa utilitzant SNMP.
6
Premeu <Següent>.
7
Configureu les opcions de <Rebutjar paquets SNMP en el mode repòs>.
No es poden rebre dades SNMP si l'equip està en mode repòs.
Si establiu l'opció en <On>, pot ser que no pugueu accedir a l'equip des del programari de Canon (iW series) o des d'aplicacions que utilitzin el protocol SNMP.
8
Premeu <Bé>.
9
Premeu  (Configuració) <Sí>.
Si utilitzeu SNMPv1 i SNMPv3 en combinació, es recomana establir els privilegis d'accés a MIB per a SNMPv1 com a <Només lectura>. Si establiu <Lect./Escript.>, es podran portar a terme gairebé totes les operacions de l'equip i les funcions de seguretat sòlides de SNMPv3 no estaran actives. Els privilegis d'accés a MIB es poden establir en SNMPv1 o SNMPv3. A SNMPv3, els podeu establir per a cada usuari.
9EF4-044