Použití displeje dotekového panelu

Displej stroje je dotekový panel, z kterého lze stroj ovládat přímým dotekem prstů. Displej se používá nejen pro základní funkce, jako je například kopírování a skenování, ale také se na něm zobrazují různá nastavení, zadání textu, stav komunikace a chybová hlášení. V této příručce se však pro výraz „dotkněte se“ používá výraz „stiskněte“.
Při manipulaci s displejem dotekového panelu věnujte pozornost následujícím bodům.
Netlačte na displej příliš velkou silou. Displej by mohl prasknout.
Nepoužívejte ostrý předmět, například mikrotužku nebo kuličkové pero. Jinak by povrch displeje dotekového panelu mohl prasknout nebo se poškrábat.
Neumísťujte na displej předměty a neotírejte ho. Dotekový panel by mohl zareagovat a mohlo by dojít k závadě.
Před použitím sejměte z displeje dotekového panelu ochrannou fólii.
Nabídky si můžete upravit podle vlastních potřeb a pro snadnější použití si můžete také upravit rozložení často používaných tlačítek. Můžete také současně uložit několik nastavení pod jedno tlačítko, čímž dosáhnete zjednodušení operací prováděných na stroji. Přizpůsobení displeje dotekového panelu podle vlastních potřeb
Nastavení jasu displeje dotekového panelu
Když je těžké vidět znaky na displeji dotekového panelu zřetelně, upravte jas displeje provedením těchto operací na obrazovce <Hlavní obrazovka>.
<Nastavit jas> upravte jas pomocí tlačítka <+> nebo <->  <Zavřít>
9EFY-04J