Zvýšení a nastavení kvality kopírování

Kvalitu kopií můžete zvýšit jemným nastavením, například nastavením ostrosti, nebo vymazáním nežádoucích tmavých okrajů.
9EFY-061