Automatický výběr vhodného zdroje papíru pro konkrétní funkci

Zdroje papíru, ve kterých je <Autom. výběr zásuvky na papír Zap/Vyp> nastaveno na <Zap>, budou automaticky vybrány, když bude <Vybrat papír> nastaveno na <Auto>. Zdroje papíru, ve kterých je <Autom. výběr zásuvky na papír Zap/Vyp> nastaveno na <Vyp> nebudou vybrány, pokud však nebudou vybrány manuálně.
Pokud se jedná o zdroj papíru určený k automatickému výběru, musí být vybrán jeden z následujících typů papíru u každého zdroje.
Když je volba <Posoudit typ papíru> nastavena na <Zap>
1stranný tisk: tenký, běžný, recyklovaný
2stranný tisk: tenký*1, běžný, recyklovaný
Když je volba <Posoudit typ papíru> nastavena na <Vyp>
1stranný tisk: Tenký*1, běžný, recyklovaný, silný*1, barevný*1 (v bílé barvě)
2stranný tisk: Tenký*1, běžný, recyklovaný, silný*1, barevný*1 (v bílé barvě)
*1 Dostupný je pouze papír, který může být potištěn na obou stranách. Další informace viz Papír dostupný pro oboustranné kopírování / oboustranný tisk.
Když je poměr kopírování nastaven na <Auto>, nebude zdroj papíru vybrán automaticky.
Pokud je nastaven jeden z následujících režimů, nebude zdroj papíru zvolen automaticky.
N na 1, kopírování průkazů
Je důležité vybrat alespoň jeden zdroj papíru. Nicméně, nemůžete nastavit pouze víceúčelovou přihrádku na <Zap>.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení podávání papíru>  <Autom. výběr zásuvky na papír Zap/Vyp>.
3
Vyberte požadovanou funkci.
Možnost <Jiné> slouží k zadání zdroje papíru používaného k výstupu hlášení.
4
U každého zdroje papíru, který se má automaticky vybírat, vyberte <Zap>.
Pokud jste v kroku 3 vybrali možnost <Kopie>
Nastavte, zda chcete brát ohled na typ papíru.
Pokud zaškrtnete pole <Posoudit typ papíru>: když v aktuálním zdroji papíru dojde papír, kopírování se pozastaví, i když je v jiném zdroji papíru uložen papír stejné velikosti, pokud nejde o stejný typ papíru. Když znovu stisknete tlačítko  (Start), zobrazí se obrazovka pro výběr papíru.
Pokud zrušíte zaškrtnutí pole <Posoudit typ papíru>: když v aktuálním zdroji papíru dojde papír, automaticky se přepne na jiný zdroj a kopírování bude pokračovat, pokud je v jiném zdroji papíru uložen papír stejné velikosti, bez ohledu na typ papíru.
Pokud jste v kroku 3 vybrali možnost <Tiskárna>
Nastavte, zda chcete více zdrojů papíru spojit do skupiny. Pokud zadáte zařazení do skupin, výběr zdroje papíru se provede automaticky v rámci skupiny, pokud tisknete zadáním kteréhokoli zdroje papíru, který do dané skupiny patří. Zařazení zdrojů papír do skupin můžete provést tak, že po zaškrtnutí pole <Použít Skupinu> a stisknutí možnosti <Změnit> vyberete skupinu, do níž chcete každý zdroj papíru zařadit, a stisknete tlačítko <OK>.
5
Stiskněte tlačítko <OK>  <OK>.
9EFY-016