Uložení často používané velikosti a typu papíru pro víceúčelovou přihrádku

Pokud používáte konkrétní velikost a typ papíru vložený do víceúčelové přihrádky, můžete tento papír předem uložit jako „Oblíbený papír“ pro víceúčelovou přihrádku. „Oblíbený papír“ lze snadno vyvolat na obrazovce zobrazené při vložení papíru do víceúčelové přihrádky, abyste nemuseli zdlouhavě zadávat nastavení velikosti a typu papíru pokaždé, když tento papír chcete použít.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Možnosti>  <Nastavení papíru>  <Uložit oblíbený papír (Víceúčelová přihrádka)>.
3
Vyberte tlačítko k uložení a stiskněte <Uložit/Editovat>.
Uložený název můžete změnit stisknutím možnosti <Přejmenovat>.
4
Vyberte velikost papíru.
Když do paměti ukládáte papír standardní velikosti
Když do paměti ukládáte papír vlastní velikosti
Při registraci obálek
5
Vyberte typ papíru a stiskněte <OK>.
6
Stiskněte tlačítko <Zavřít>.
TIPY
Je-li položka <Vždy zadat> v části <Výchozí víceúčelové přihrádky> nastavena na hodnotu <Oblíbený papír>, v případě uložení papíru do víceúčelové přihrádky se zobrazí obrazovka výběru „Oblíbený papír“. <Výchozí víceúčelové přihrádky>
9EFY-013