Zachycení papíru ve finišeru

V této části je popsáno odstraňování papíru zachyceného ve finišeru. Na obrazovce zkontrolujte místo zachycení papíru a papír odstraňte podle postupu v následující referenci.
Co zkontrolovat před zahájením
Vyjměte veškerý papír vložený do přihrádky.
Zavřete otevřené kryty.
9EFY-022