Funkce související se službou Cloud Service

Můžete zkontrolovat stav používání zařízení a stav uživatele, a to připojením ke cloudové službě, v závislosti na modelu stroje, který používáte.

uniFLOW Online Express

Vytvořením „nájemníků“ v daném cloudu a pomocí registrace uživatelských informací a zařízení můžete používat následující funkce bez stavby serveru.
Pro instrukce týkající se vytváření „nájemníků“ a přístupu k nim kontaktujte prodejce nebo servisního zástupce.
Podrobnosti k uniFLOW Online Express jsou k dispozici v kapitole „First Steps Guide“.

„Funkce autentizace“, která zajišťuje bezpečné prostředí pro používání zařízení

Pomocí registrace uživatelů a zařízení k uniFLOW Online Express můžete vytvářet bezpečné a personalizované prostředí pro tisk, bez potřeby místního serveru. V tomto prostředí můžete například zajišťovat prevenci proti problémům spojeným s tím, že uživatel přebírá tisky zanechané někým jiným; nebo si můžete upravit obrazovku zařízení podle vašich představ, pouze pro sebe.
Následující operace lze provádět pomocí funkce autentizace uniFLOW Online Express:
Správa uživatelských informací pro funkci autentizace
Správa informací pro autentizaci, například u ID karet a PIN kódů
Změna způsobu autentizace a systému autentizace*
* Pouze pro správce

„Funkce pro účetnictví a podávání zpráv“ Umožňuje kontrolu záznamů a nákladů

Pomocí této funkce se počítají hodnoty související s používáním zařízení registrovaného / připojeného ke stejnému nájemníkovi u uniFLOW Online Express; následně je generována zpráva. Připojením k funkci autentizace u uniFLOW Online Express vám tato funkce umožní kontrolovat záznamy o používání u každého uživatele a vytvářet nákladové tabulky pro jednotlivé kopírované / skenované strany; takto můžete vypočítat / kontrolovat náklady u jednotlivých zařízení.

„Funkce jednoduchého skenování“ Zasílání skenovaných dat do e-mailové adresy nebo do cloudu

Díky této funkci můžete odesílat skenované dokumenty na svou e-mailovou adresu (Scan to Myself) nebo je můžete přímo ukládat na externí cloudovou službu.
Hlavní specifikace
Funkce autentizace
Metoda registrace uživatele
Připojení k účtu Office 365TM
Stažení ve formátu CSV
Registrace uživatelů pomocí e-mailu
Ruční zadání
Systém autentizace uživatele
Microsoft Azure Active Directory
Office 365TM integrace se službami Active Directory Federation Services
Active Directory ve vaší společnosti
Připojení k externím službám SNS (Single Sign-On)
Metoda ověřování
Kód PIN
ID karta
ID karta + PIN kód
Funkce pro účetnictví a podávání zpráv
Typ zprávy
Záznam používání u jednotlivých uživatelů
Záznam používání u jednotlivých zařízení
Kopírování / tisk / skenování / faxy - záznamy všech uživatelů
Kopírování / tisk / skenování / faxy - záznamy všech zařízení (všechna období)
Kopírování / tisk / skenování / faxy - záznamy všech zařízení (určená období)
Funkce jednoduchého skenování
Funkce odesílání / ukládání
Scan to Myself (odesílání e-mailem), Scan to Google Drive
Formát souboru
TIFF, PDF
9EFY-0HL