Volume Settings (Nastavit hlasitost)

Zadejte nastavení pro tóny vydávané strojem, například tón při zasílání nebo příjmu faxu a potvrzovací tóny, které upozorňují na stav stroje.
Podrobné informace týkající se tohoto nastavení najdete v části Nastavení zvukových signálů.
Položka pro nastavení zvuku (Nastavit hlasitost) se objeví, když stisknete <Nastavit hlasitost> nebo klávesu Tlačítko nastavení hlasitosti (u strojů s kolmým ovládacím panelem).
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

Nastavení pro stroje s funkcí faxu

Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Hlasitost alarmu>
0 až 4 až 8
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Hlasit. monitoru>
0 až 4 až 8
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Tón konce PŘ./VYS. z pam.>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Tón při chybě PŘ./VYS.>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
-Settings/Registration Basic Information
<Jiné nastavení hlasitosti>
<Tón při vložení>: 0 až 2 až 3
<Tón při nesprávném vložení>: 0 až 3
<Tón doplnění zásob>: 0 až 3
<Tón při zapomenutém orig.>: 0 až 3
<Tón při chybě>: 0 až 2 až 3
<Tón na konci úlohy>: 0 až 2 až 3
<Tón režimu spánku>*1: 0 až 3
<Tón při přihlášení>: 0 až 2 až 3
<Tón výměny neprázd. toneru>*2: 0 až 2 až 3
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
*1 U některých modelů se může zobrazit jako <Tón úspory energie/spánku>.
*2 U některých modelů se nemusí zobrazit.

Nastavení pro stroje bez funkce faxu

Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení hlasitosti>
<Tón při vložení>: 0 až 2 až 3
<Tón při nesprávném vložení>: 0 až 3
<Tón doplnění zásob>: 0 až 3
<Tón při zapomenutém orig.>: 0 až 3
<Tón při chybě>: 0 až 2 až 3
<Tón na konci úlohy>: 0 až 2 až 3
<Tón režimu spánku>*1: 0 až 3
<Tón při přihlášení>: 0 až 2 až 3
<Tón výměny neprázd. toneru>*2: 0 až 2 až 3
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
*1 U některých modelů se může zobrazit jako <Tón úspory energie/spánku>.
*2 U některých modelů se nemusí zobrazit.
9EFY-0RL