Zrušení zámku nastavení sítě

Ve výchozím nastavení výrobce je pro nastavení sítě používán bezpečnostní klíč na ochranu před nechtěnými změnami. Odblokujte bezpečnostní klíč, chcete-li je změnit.
 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Potvrdit změny nastavení síťového připojení> <Zap> <OK>
Vyberete-li <Vyp>, nastavení sítě nemůžete prohlížet ani měnit. Navíc se nebudou zobrazovat chybová hlášení související se sítí.
9EFY-037