Tilpasning af skærmens udseende og handlingsbetingelserne

Individuelle brugere kan tilpasse handlingsbetingelserne efter deres præferencer. Engelsktalende brugere kan f.eks. konfigurere en indstilling, så den engelske version af touchpanelets display vises, når de er logget på, mens andre brugere kan registrere deres eget SSID og egen netværksnøgle, så maskinen nemt kan forbindes til deres mobilenhed. Da disse indstillinger kun aktiveres, når den bruger, der konfigurerede indstillingerne, logger ind, påvirker de ikke indstillingerne for andre brugere.
For at bruge personlige indstillinger skal du logge ind med personlig godkendelsesadministration. Administration af brugere
Tilgængelige indstillinger
De indstillinger, der er vist herunder, kan konfigureres.
Sproget, der anvendes på touchpanelet
Tilgængelighedsfunktioner for brugere, der har problemer med at se eller udføre indtastningshandlinger på touchpanelet
Personligt adgangspunkt (personligt SSID/personlig netværksnøgle)
Automatisk printning af job efter logon
1
Tryk på <Personlige indstillinger>. <Hjem>-skærmen
Log ind, når skærmbilledet til login vises. Logge på maskinen
2
Tryk på den indstillingsknap, du vil konfigurere.
Sådan indstilles det viste sprog
Sådan indstilles tilgængelighed
Sådan angiver du et personligt SSID og personlig netværksnøgle
Automatisk print af brugers job ved indlogning
Indstil det skærmbillede, der vises, når maskinen starter
Hvis maskinen er konfigureret, så brugere skal logge ind, når den starter (Angivelse af hvornår skærmbilledet til login skal vises), vises <Standardskærm ved start/gendannelse> som et emne i <Personlige indstillinger>. Det skærmbillede, der vises, når maskinen starter, kan indstilles for hver enkelt bruger.
9EHS-059