Begrænsning af kopiering af fortrolige dokumenter

For at forhindre uforsigtig kopiering af dokumenter, der indeholder personlige eller fortrolige informationer, er maskinen forsynet med funktionen "Sikkerhedsvandmærke". Med Sikkerhedsvandmærke kan du integrere skjult tekst, som f.eks. "FORTROLIGT" på outputkopier. Hvis outputkopierne kopieres igen, kommer teksten til syne som en advarsel.
Du kan indstille maskinen til altid at udføre Sikkerhedsvandmærke ved hvert kopijob.
Teksten for <Sikkerhedsvandmærke> kan også vælges fra den tekst, der er registreret i <Registrér tegn til sidenummerering/vandmærke>.
9EHS-06W