Valg af originaltype, der skal kopieres

Du kan vælge den optiske billedkvalitet for kopien afhængigt af originaltypen, som f.eks. originaler, der kun har tekst eller tidsskrifter med fotografier.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
4
Tryk på <Originaltype>.
5
Vælg originaltypen.
Du kan få oplysninger om typer af originaler ved at se den hjælpeskærm, der vises, når du trykker på øverst til højre på skærmen.
For at justere prioritetsniveauet for behandling af tekst/foto skal du trykke på <Justér niveau> vælg <Tekstprioritet> eller <Fotoprioritet>.
Når det gælder tynde sort/hvide originaler såsom aviser, anbefales det, at du angiver <Tilvalg>  <Tæthed>  <Baggrundstæthed>  <Auto>. Grundlæggende kopieringsbetjeninger
Hvis <Mindre gennemslag>-indstillingen vises
Hvis du slår denne indstilling til, reducerer det mængden af gennemslag fra bagsiden af det ark, der kopieres, eller fra den næste side under kopiering. Når fremføreren bruges til scanning, er <Fremførerscanningshast./Prio. af billedkval.> indstillet til <Justér billedkvalitet>.
6
Tryk på <OK>  <Luk>.
Hvis du vælger <Fotoprint> og kopierer, kan højlys forsvinde (områder med kraftigere lysstyrke kan blive lysende hvide).
I dette tilfælde skal du justere baggrundstætheden, så højlyset ikke forsvinder.
Tryk på <Tilvalg> <Tæthed> <Justér> for <Baggrundstæthed> <+>.
7
Tryk på  (Start).
Kopiering starter.
9EHS-062