Udførelse af ID-kortkopier

Med denne funktion kan du kopiere både for- og bagsiden af et ID-kort på et enkelt papirark. Denne funktion er praktisk ved kopiering af ID-kort (identifikationskort), som f.eks. kørekort, fordi billedernes retning og printplaceringen på begge sider af ID-kortet justeres automatisk i forhold til papirformatet.
Placér ID-kortet på glaspladen. Anbring ID-kortet med forsiden nedad med dets hjørne justeret med glaspladens øverste venstre hjørne, som vist herunder. Statussen Kopiering af ID-kort kan ikke anvendes, når ID-kortet er anbragt i fremføreren.
Hvis der er anbragt en anden original i fremføreren, kan du ikke starte kopiering. Fjern originalen fra fremføreren.
Du kan kun anvende A4-papir til <Kopiér ID-kort>.
1
Placér ID-kortet på glaspladen med forsiden nedad. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
4
Tryk på <Kopiér ID-kort>.
5
Tryk på <Skift>, vælg det papir, der skal bruges, og tryk på <OK>.
6
Tryk på <OK>  <Luk>.
7
Tryk på  (Start) for at scanne forsiden.
Når scanning er fuldført, vises der en skærm, der giver dig besked, når forberedelserne til scanning af bagsiden er fuldførte.
8
Vend ID-kortet om, så bagsiden vender nedad, og tryk på  (Start) for at scanne bagsiden.
Når bagsiden er scannet, starter printningen automatisk.
9EHS-06S