Angivelse af papirformat og -type i papirskuffen

1
Læg papiret i papirskuffen. Grundlæggende metode ved ilæggelse af papir
2
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
3
Tryk på <Præferencer>  <Papirindstillinger>  <Papirindstillinger>.
4
Tjek det papirformat, der vises.
Ved ilægning af papir i standardformat registreres papirformatet automatisk.
Papirkilderne repræsenteres henholdsvist af følgende ikoner. Bemærk, at indikationerne på papirkilde varierer, afhængigt af de installerede ekstraudstyr.
: Papirskuffe 1
: Papirskuffe 2
: Papirskuffe 3
: Papirskuffe 4
Hvis det viste papirformat er anderledes end det ilagte papirformat, er papiret sikkert ikke lagt korrekt i. Ilæg papiret igen.
Selv når papir ilægges korrekt, registreres nogle små standardstørrelser muligvis ikke korrekt. Hvis der er tilfældet, skal du trykke på <Ikke-genkendel. standardformat> og vælge papirstørrelsen. Papirformater, der registreres automatisk
Hvis <Br.def.> vises, selvom der er ilagt papir i standardformat, skal du trykke på <Brugerdef. format>  <Annullér indstill.>. Det korrekte format bliver vist.
Ved ilægning af papir med brugerdefineret format
Når du ilægger kuverter
Når du ilægger papir i et format, der er standard, men ikke kan registreres automatisk
5
Vælg den papirkilde, papiret er lagt i, og tryk på <Indstil>.
6
Vælg papirtypen, og tryk på <OK>.
Hvis den ilagte papirtype ikke vises korrekt, skal du trykke på <Detalj. indstil.> for at vælge på en liste.
Hvis papirtypen for det papir, du har lagt i, ikke er angivet på skærmbilledet Detaljeret Indstilling, kan du registrere det på listen over papirtyper. Administrationsindstillinger for papirtype
7
Tryk på <OK>.
8
Skift papirformatlabel på papirskuffen efter behov. Montering af den rigtige papirformatlabel
9EHS-011