Registrering af papir med frit format (Papir med brugerdefineret format)

Du kan registrere op til fem ofte anvendte brugerdefinerede papirformater. De papirformater, der er registreret her, vises på skærmbilledet til valg af papirformat for papirskuffen og universalbakken (Angivelse af papirformat og -type i papirskuffen eller Angivelse af papirformat og -type i universalbakken).
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer>  <Papirindstillinger>  <Registrér specialformat>.
3
Vælg en knap fra <S1> til <S5>, og tryk på <Registrér/Redigér>.
Du kan tildele et navn, der er let at huske, til knappen ved at trykke på <Omdøb>.
4
Indstil papirformatet, og tryk på <OK>.
Angiv længden på <X>-siden og <Y>-siden. Tryk på <X> eller <Y> for at indtaste længden på hver side med taltasterne.
5
Tryk på <Luk>.
9EHS-015