Introduktion

Dette kapitel indeholder vejledning om brug af Brugervejledning, ansvarsfraskrivelser, copyrightoplysninger og andre vigtige oplysninger til kunderne. Læs dette kapitel efter behov.

Håndbøger til denne maskine

Dette afsnit beskriver de forskellige vejledninger, du kan se i, for at få oplysninger om, hvordan du anvender denne Brugervejledning og maskinens funktioner og betjeningsprocedurer.

Ansvarsfraskrivelser og copyright

Se dette afsnit vedrørende ansvarsfraskrivelser og copyrightinformation.
9EHS-000