Scanning med AirPrint

Du kan bruge AirPrint til at overføre de data, der er blevet scannet af maskinen, direkte til en Mac.
Systemkrav
For at kunne scanne med AirPrint skal du bruge en Mac med OS X 10.9 eller nyere installeret. For at scanne med TLS skal du bruge en Mac med OS X 10.11 eller senere installeret.
Netværksmiljø
Et af følgende miljøer kræves.
Et miljø, hvor en Apple-enhed og maskinen er tilsluttet samme LAN
Et miljø, hvor en Mac er tilsluttet maskinen via USB
Ved scanning er det påkrævet at indstille <Brug Network Link Scan> til <Til>. <Brug Network Link Scan>
En firmwareopdatering kræves muligvis også. Opdatering af firmware
Du kan ikke scanne, mens indstillinger for betjening foretages, eller mens maskinen udfører en handling.

Scanning fra en Mac

1
Sørg for, at maskinen er tændt og tilsluttet Mac-computeren.
Du kan se, hvordan du sikrer dette, under Konfiguration af netværksmiljøet.
2
Tilføj maskinen i [System Preferences] [Printers & Scanners] på din Mac.
Hvis maskinen allerede er tilføjet til printning eller afsendelse af faxer, er denne handling ikke påkrævet.
3
Vælg denne maskine fra listen over printere i [Printers & Scanners].
4
Klik på [Scan].
5
Klik på [Åbn scanner].
Skærmbilledet [Scanner] vises.
6
Konfigurer scanningsindstillingerne efter behov.
7
Klik på [Scan].
Dokumentet scannes, og billedet vises.
9EHS-0C4