Kontrol af printningsstatussen og -historikken

Du kan tjekke ventestatussen for printjobs, og om der er opstået en fejl under printning eller ej. Handlinger, som f.eks. printning af dokumentet før andre dokumenter og midlertidig afbrydelse eller annullering af printning, er også mulig.
Når der bruges personlig godkendelsesadministration, kan du begrænse brugerne, så de ikke kan udføre handlinger på andre brugeres job på skærmbilledet <Status Monitor>. <Begræns adgang til andre brugerjob>
1
Tryk på  (Status Monitor).
2
Tryk på <Kopi/Print>  <Jobstatus>.
For kun at vise de dokumenter der skal printes, skal du vælge <Print> på dropdown-listen i skærmens øverste højre hjørne.
z
3
Tjek statussen.
Trykker du på <Detaljer>, når du har valgt et dokument, kan du annullere printning, tjekke dokumentets status mv.
Trykker du på <Annullér>, når du har valgt et dokument, kan du annullere printning.
Når du trykker på <Haste/priori.print> efter valg af et dokument, vises <Afbryd med hasteprint> og <Prioritetsprint>. Tryk på <Afbryd med hasteprint> for at afbryde et igangværende printjob og straks begynde printning af det valgte dokument. Tryk på <Prioritetsprint> for at flytte det valgte dokument øverst på ventelisten, og print det efter printning af det igangværende printjob.
For at ignorere en fejl og fortsætte printning skal du trykke på <Detaljer>  vælg et dokument  <Ignorér fejl>.
For med tvang at printe alle ikke-printede job i maskinen skal du trykke på <Detaljer>  vælg et dokument  <Papirfremføring>.
Du kan ikke afbryde et hasteprintjob med et andet job. Forsøger du at afbryde et hasteprint, bliver jobbet påbegyndt, efter at det aktuelle hastejob er fuldført.

Tjek af printningshistorikken

Tryk på <Joblog> for at vise en liste med printede dokumenter. Hvis et dokument er printet uden problemer, viser kolonnen <Resultat> <OK>. Hvis <Fejl> vises, indikerer det, at printning blev annulleret, eller at der opstod en fejl.
For at vise detaljerede informationer kan du trykke på <Detaljer> efter valg af et dokument.
For at printe en historikliste skal du trykke på <Print liste>.
9EHS-087