Justering af skarphed ved scanning (Skarphed)

Du scanne kopiere billeder med tydelige konturer og streger ved at forøge skarpheden eller blødgøre billedet ved at formindske skarpheden. Brug denne funktion, når du vil gøre sløret tekst og diagrammer skarpere eller til at reducere moire (et uskarpt billede) for at blødgøre det færdige billede.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Scan og send>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv modtageren på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner
4
Tryk på <Tilvalg>  <Skarphed>.
5
Justér skarpheden, og tryk på <OK>.
For at gøre sløret tekst skarpere skal du justere kontrollen til <Høj>.
For at reducere moire ved scanning af originaler, der indeholder printede fotos, som f.eks. tidsskrifter eller brochurer, skal du justere kontrollen til <Lav>.
6
Tryk på <Luk>.
7
Tryk på  (Start).
Originaler scannes og afsendelse/lagring starter.
9EHS-093