Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation

For at sende scannede dokumenter via e-mail/I-fax uden at gå gennem en computer skal du konfigurere kommunikationsindstillinger, som f.eks. en mailserver, godkendelsesmetoder mv. Som hovedregel anvendes en SMTP-server til afsendelse, og en SMTP-server eller en POP3-server anvendes til modtagelse. Du kan indstille kryptering og andre parametre. For detaljer om nødvendige indstillinger kan du kontakte internetleverandøren eller netværksadministratorerne.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Funktionsindstillinger>  <Send>  <E-mail-/I-faxindstillinger>  <Kommunikationsindstillinger>.
3
Indstil kommunikation.
<SMTP-modt.>
Tryk på <Til>, når du vil omdanne maskinen til en SMTP-server til modtagelse af e-mails og I-faxer. Vær opmærksom på, at du ikke kan modtage via SMTP, hvis du ikke registrerer maskinens værtsnavn på DNS-serveren.
<SMTP-server>
Indtast et SMTP-servernavn (eller en IP-adresse).
<E-mailadresse>
Indtast maskinens e-mailadresse.
Du kan angive ethvert navn som brugernavnet (delen til venstre for @-tegnet). Indtast det registrerede værtsnavn til højre for @-tegnet.
<POP-server>
Indtast et POP3-servernavn (eller en IP-adresse).
<POP-loginnavn>
For at bruge en POP3-server skal du indtaste brugernavnet for den angivne mailkonto med alfanumeriske tegn.
<POP-password>
For at bruge en POP3-server skal du indtaste passwordet for den angivne mailkonto.
<POP-interval>
Du kan indstille intervallet for automatisk kontakt med POP i minutter.
<Godk./Kryptering>
Vis skærmbilledet til indstilling af godkendelse og kryptering.
<Kontrollér forbindelsen>
Tryk på denne knap for at kontrollere forbindelsen for <SMTP-server> og <POP-server> efter angivelse af indstillingerne.
<POP>
Tryk på <Til>, når du vil modtage e-mails og I-faxer ved hjælp af en POP3-server.
Indstilling af POP-godkendelse inden afsendelse og kryptering af kommunikation til/fra POP-serveren
POP-godkendelse inden afsendelse (POP før SMTP) er en bekræftelse af brugere fra POP-serveren (modtagende mailserver) før afsendelse, og det er en funktion til blokering af uautoriserede e-mails afsendt af tredjeparter. Når POP-serveren understøtter TLS, kan kommunikationen krypteres.
Indstilling af SMTP-godkendelse og kryptering af kommunikation til/fra SMTP-serveren
SMTP-godkendelse (SMTP AUTH) verificerer brugere ved at tjekke brugernavne og passwords, når der sendes e-mails. Det kan også kryptere SMTP-kommunikation (sendt og modtaget). For at kryptere SMTP-modtagelse ved hjælp af TLS skal du på forhånd klargøre nøglepar. Konfiguration af nøglen og certifikatet til TLS
4
Tryk på <OK>.
Afhængigt af dit miljø er det måske nødvendigt at angive SMTP/POP3-portnummeret. For detaljer kan du kontakte internetleverandøren eller netværksadministratorerne. <Angiv portnummer for SMTP TX/POP RX>
9EHS-04A