Udførelse af WebDAV-indstillinger

I dette afsnit beskrives trinnene for aktivering af WebDAV-serverfunktionerne. WebDAV er en protokol, der er udviklet fra HTTP, og som anvendes til at administrere filer og mapper på en webserver. Da WebDAV også understøtter TLS-kryptering, kan du oprette et fildelingssystem, der gennem brugeradministration er meget sikkert. Aktivering af WebDAV-serverfunktionerne gør det muligt for Avanceret område at blive anvendt som en WebDAV-filserver.
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <Brug WebDAV-server> <Til> <OK>  (Indstillinger/Registrering) <Ja>
9EHS-042