Konfiguration af en forbindelse ved at angive detaljerede indstillinger

Hvis du vil angive sikkerhedsindstillingerne i detaljer og ikke kan oprette den trådløse forbindelse ved hjælp af andre metoder, skal du manuelt indtaste de nødvendige oplysninger for den trådløse LAN-forbindelse. Bekræft og notér på forhånd oplysninger om dit SSID, netværksnøgle, sikkerhedsstandard eller godkendelses-/krypteringsmetode. Kontrol af SSID'et og netværksnøglen
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer>  <Netværk>  <Trådløst LAN>  <Indstillinger for Trådløst LAN>  <Andet (Indstil manuelt)>.
3
Tryk på <Indtast manuelt>.
4
Tryk på <SSID>, og indtast det SSID, som du tjekkede.
5
Angiv sikkerhedsindstillingerne i <Sikkerhedsindstillinger>.
Brug af WEP
1
Tryk på <WEP>.
2
Vælg en godkendelsesmetode.
For at bruge WEP-nøglen som et password skal du trykke på <Delt nøgle>.
Hvis du trykker på <Open System>, oplever maskinen, at der er indstillet en godkendelse på den trådløse router. Hvis dette sker, ændrer maskinen automatisk indstillingen til <Delt nøgle> og forsøger at oprette forbindelse igen.
3
Vælg den WEP-nøgle, du vil redigere.
Tryk på en vilkårlig af <WEP-nøgle 1> til <WEP-nøgle 4>.
4
Indtast den netværksnøgle, du har skrevet tjekket.
5
Vælg den WEP-nøgle, der skal bruges.
6
Tryk på <OK>.
Brug af WPA-PSK, WPA2-PSK eller WPA3-SAE
1
Tryk på <WPA/WPA2-PSK>.
2
Vælg en krypteringsmetode.
For at indstille maskinen til automatisk at vælge AES-CCMP eller TKIP, så det svarer til den trådløse routers indstilling, skal du trykke på <Auto>.
3
Tryk på <Krypteringsnøgle>, og indtast den netværksnøgle, du har skrevet tjekket.
4
Tryk på <OK>.
Brug af WPA-EAP, WPA2-EAP eller WPA3-EAP
1
Tryk på <WPA/WPA2-EAP>.
2
Tryk på <OK>.
6
Tryk på <OK>.
 Når den trådløse LAN-router er registreret, og konfigurationen er udført, vises skærmbilledet <Tilsluttet.>.
9EHS-03H