Käytettävyys

Tässä osassa kuvataan, miten käytetään helppoja toimenpiteitä ja mukautettavia toimintoja, joilla laitteen käyttö on helpompaa.
Käyttäjäystävälliset toimintonäytöt
Käyttäjäystävällinen mukauttaminen (personointi)
Kosketuspaneelia voidaan käyttää älypuhelimesta tutuilla toiminnoilla, kuten pyyhkäisy ja suurentaminen/pienentäminen nipistämällä.
Laitteen käyttönäytöt, asetukset ja toiminnot voidaan mukauttaa käyttäjän tarpeiden mukaisiksi. Tätä kutsutaan "personoinniksi".
Käyttäjän on kirjauduttava sisään henkilökohtaista todennusta käyttäen, jotta personointia voi käyttää.
Tyhjien sivujen poistaminen skannatuista tiedoista automaattisesti
Määritä asetukset kohdassa <Ohita tyhjät sivut> tai <Ohita tyhjät alkuperäiset>, kun haluat asettaa laitteen tunnistamaan tyhjät sivut skannattaessa ja automaattisesti poistamaan ne skannatuista tiedoista. Tämä on hyödyllistä, kun halutaan lähettää ja jakaa tiedostoja tehokkaasti, koska tämän tilan avulla voit tulostaa/lähettää tietoja, jotka eivät sisällä tyhjiä sivuja silloinkin, kun skannataan asiakirjaa, jossa on sekä 1-sivuisia että 2-sivuisia alkuperäisiä.
9EHU-0SY