<Päävalikko>-näytössä näytetyt kohteet

Tässä osassa kuvataan <Päävalikko>-näytössä näytetyt kohteet.

Toimintopainikkeet

Näiden painikkeiden avulla voit avata perustoimintojen näyttöjä, kuten "Kopio" ja "Skannaa ja lähetä".
Kun usein käytetyt asetukset ja vastaanottajat tallennetaan kohtiin <Henkilökohtainen>/<Jaettu>, ne lisätään painikkeisiin.
Kun painat painiketta ja pidät sitä painettuna, painikkeeseen liittyvät asetukset tulevat näkyviin.

Pikavalinnat

Voit asettaa pikavalintoja usein käytetyille toimintopainikkeille. Pikapainikkeen luominen usein käytetylle toiminnolle

<Valikko>

Tämä painikkeen avulla voit mukauttaa ja hallita <Päävalikko>-näyttöä. Voit myös näyttää valikon painamalla taustaa ja pitämällä sen painettuna.
<Päävalikko>-näytön mukauttamisen avulla voit vaihtaa taustan ja painikkeiden koon. Hallinta-asetusten avulla voit näyttää/piilottaa aikajanan yms. <Päävalikko>-näytön mukauttaminen
<Valikko> tulee näkyviin myös, kun painat <Päävalikko>-näytön taustaa ja pidät sen painettuna.

<Tehonsäästö>

Paina tästä ja aseta laite lepotilaan. Lepotilaan siirtyminen

<Kirjautuminen>/<Uloskirj.>

Voit kirjautua sisään/ulos painamalla tätä painiketta. Laitteeseen kirjautuminen

<Päävalikko>

Voit näyttää <Päävalikko>-näytön painamalla tätä painiketta.

<Aikajana>

Voit näyttää joidenkin toimintojen asetushistorian ja ilmoitukset. Lisätietoja on kohdassa Aikajanan näytön tiedot.

<Seis>

Pysäyttää lähetys- tai tulostustyön. Kopio-/tulostustöiden peruuttaminen

Laskin-/laitetiedot

Painamalla tästä esiin tulee kokonaissivumäärä, jota käytetään esim. kopioimiseen ja tulostamiseen kosketusnäytöllä. Voit myös tarkistaa laitteen sarjanumeron ja IP-osoitteen ja lisävarusteiden laitetiedot. Tästä kohdasta voit myös tarkistaa tallennetun datan salaamiseen käytetyn turvasirun versiotiedot.
Kopio/Tuloste/Faksi/Skannaus sivumäärän tarkistaminen
Tähän laitteeseen asennettujen lisävarusteiden tarkastaminen

<Asetukset/Tallennus>

Painamalla tätä voit aloittaa monien laitteen asetusten määrittämisen, kuten <Yleisasetukset> tai <Aseta vastaanottaja>. Asetukset/Tallennus

Painikkeiden näyttöalue

Seuraavat kolme painiketyyppiä näkyvät vasemmalta oikealle laitteen mallin ja käyttötilan mukaan. Huomaa, että näytetyt painikkeet saattavat vaihdella mallin ja asennettujen lisävarusteiden perusteella.
USB-muistivälineen poistopainike
: Muistivälineen poiston vahvistusnäyttö
Palautuksen/vaihdon/lisäyksen ohjepainike
: Paperitukoksen poistamisen ohjenäyttö
: Niittitukoksen poistamisen ohjenäyttö tai niittipesän vaihdon ohjenäyttö
: Värikasetin vaihdon ohjenäyttö
: Hukkavärisäiliön vaihdon ohjenäyttö
: Nidontajätteen/rei'itysjätteen/leikkausjätteen poistamisen ohjenäyttö
: Vaihto-osan vaihdon ohjenäyttö
<Vaihda kieli/näppäimistö> -painike
: Näytä kielen/näppäimistön vaihtonäyttö

Tilan näyttöalue

Laitteen tila, kesken olevat toimet, virheet yms. näytetään viestien ja kuvakkeiden avulla. Viestin ratkaiseminen

<Tilavalvonta>

Voit tarkistaa tulostuksen tilan, faksin lähetyksen/vastaanoton tilan, käyttöhistorian yms. Voit myös tarkistaa jäljellä olevan paperin ja väriaineen määrän, virhetilan yms. Kosketusnäytön käyttäminen

Numeropainikkeet ([0]–[9], [*], [#])

Syötä näillä numerot, * ja #. Merkkien syöttäminen

<Nollaus>

Painamalla tätä voit peruuttaa asetukset ja palauttaa aiemmin määritetyt asetukset.

<Aloita>

Aloita alkuperäisten asiakirjojen kopiointi tai skannaus painamalla. Voit säätää kosketusaikaa, jonka jälkeenkäynnistys alkaa. <Aloita-painikkeen kosketuksen viive>

<C>

Poista antamasi arvot tai merkit painamalla tätä.
näytetään muissa kuin <Päävalikko>-näytössä.

Mallit, joissa on pystykäyttöpaneeli

Toimintopainikkeet

Näiden painikkeiden avulla voit avata perustoimintojen näytön, esimerkiksi "Kopio" ja "Skannaa ja lähetä".
Kun usein käytettyjä toimintoja ja vastaanottajia on tallennettu <Henkilökohtainen>/<Jaettu>-painikkeisiin, ne näytetään painikkeina.
Kun painat painiketta ja pidät sitä painettuna, painikkeeseen liittyvät asetukset tulevat näkyviin.

Pikavalinnat

Voit asettaa pikavalintoja usein käytetyille toimintopainikkeille. Pikapainikkeen luominen usein käytetylle toiminnolle
Pikavalinnat eivät näy <Päävalikko>-näytössä, kun <Aikajana> on näkyvissä.

<Valikko>

Tämä painikkeen avulla voit mukauttaa ja hallita <Päävalikko>-näyttöä. Voit myös näyttää valikon painamalla taustaa ja pitämällä sen painettuna.
<Päävalikko>-näytön mukauttamisen avulla voit vaihtaa taustan ja painikkeiden koon. Hallinta-asetusten avulla voit näyttää/piilottaa aikajanan yms. <Päävalikko>-näytön mukauttaminen
<Valikko> tulee näkyviin myös, kun painat <Päävalikko>-näytön taustaa ja pidät sen painettuna.

<Kirjautuminen>/<Uloskirj.>

Voit kirjautua sisään/ulos painamalla tätä painiketta. Laitteeseen kirjautuminen

Painikkeiden näyttöalue

Seuraavat kolme painiketyyppiä näkyvät vasemmalta oikealle laitteen mallin ja käyttötilan mukaan. Huomaa, että näytetyt painikkeet saattavat vaihdella mallin ja asennettujen lisävarusteiden perusteella.
USB-muistivälineen poistopainike
: Muistivälineen poiston vahvistusnäyttö
Palautuksen/vaihdon/lisäyksen ohjepainike
: Paperitukoksen poistamisen ohjenäyttö
: Niittitukoksen poistamisen ohjenäyttö tai niittipesän vaihdon ohjenäyttö
: Värikasetin vaihdon ohjenäyttö
: Hukkavärisäiliön vaihdon ohjenäyttö
: Nidontajätteen/rei'itysjätteen/leikkausjätteen poistamisen ohjenäyttö
: Vaihto-osan vaihdon ohjenäyttö
<Vaihda kieli/näppäimistö> -painike
: Näytä kielen/näppäimistön vaihtonäyttö

Tilan näyttöalue

Laitteen tila, kesken olevat toimet, virheet yms. näytetään viestien ja kuvakkeiden avulla. Viestin ratkaiseminen

<Aikajana>

Voit näyttää joidenkin toimintojen asetushistorian ja ilmoitukset. Lisätietoja on kohdassa Aikajanan näytön tiedot.
9EHU-04L