Varotoimet laitetta siirrettäessä

Laite on painava. Kun siirrät laitetta, tarkista seuraavat varotoimet etukäteen vammojen ja vahinkojen estämiseksi.
Kun siirrät laitetta, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään etukäteen.
Kun siirrät laitetta, varmista, että laitteen virta on katkaistu ja irrota sitten virtajohto ja liitäntäkaapelit. Jos siirrät laitetta tekemättä näitä varotoimia, virtajohto tai liitäntäkaapelit tai molemmat voivat vahingoittua, mistä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
Älä kanna laitetta niin, että lisävarusteena saatava Cassette Module tai Cassette Feeding Unit on asennettu. Se voi aiheuttaa laitteen hajoamisen tai vamman. Tietoja lisävarusteiden irrottamisesta on niiden mukana tulleissa käyttöoppaissa.
Kun siirrät laitetta toiseen paikkaan, pidä siitä kiinni kunnolla seuraavissa kuvissa näytetyllä tavalla. Jos laitteesta ei pidetä kiinni oikein, se voi pudota ja aiheuttaa vahinkoja.
Varmista, että laitetta siirtämässä on vähintään kaksi henkilöä.
Tee seuraavat vaurioiden ja hajoamisen estämiseksi.
Vedä paperikasetti ulos.
Poista kaikki lisävarusteet.
Poista värikasetit. Värikasetin vaihtaminen
Tarkista, että pääyksikön kannet ja monitoimitaso on suljettu ennen laitteen liikuttamista.
9EHU-018