Staple Finisher-Z

Voit käyttää seuraavia viimeistelytoimintoja asentamalla "Staple Finisher-Z"-yksikön.
Lajittelu
Tulosteet lajitellaan alkuperäisen sivujärjestyksessä oleviin nippuihin.
Ryhmittely
Kaikki saman alkuperäisen sivun tulosteet ryhmitellään samaan nippuun.
Siirto
Jokainen tulostettu ryhmä siirretään vastakkaisiin suuntiin.
Nidonta + lajittelu
Tulosteet lajitellaan sivujärjestyksessä oleviin nippuihin ja nidotaan (kulma).

Luovutustaso

Tulosteet luovutetaan tälle tasolle.

Etukansi

Avaa kun poistat paperitukoksen, poistat nidontayksikön niittitukoksen, tai kun vaihdat niittikasetin.

Suoristusyksikkö

Avaa tämä kansi kun poistat paperitukosta.
Nidontakohdan valitseminen
Tietoja paperityypeistä, joita voi nitoa, on kohdassa Laitemääritykset.
Ohjeita niittiyksikön niittikasetin vaihtamiseen on kohdassa Niittien vaihtaminen (lisävaruste).
Ohjeita paperitukoksen tai niittitukoksen poistamiseen on kohdassa Paperitukosten poistaminen ja Niittitukosten poistaminen (lisävaruste).
Kun luovutustaso saavuttaa pinoamisrajan mennessään alaspäin tai ei pysty laskeutumaan enempää, tulostus keskeytyy. Poista kaikki luovutettu paperi tasoilta, jolloin tulostus jatkuu.
Lajittelu ja ryhmittely
Jos valitset <Siirto> yhdessä lajittelun tai ryhmittelyn kanssa, jokaista tulosteryhmää siirretään.
Nitojat
Kun käytät Nidonta-toimintoa, älä poista paperinippua luovutustasolta työn aikana. Poista paperinippu kun työ on valmistunut.
Jos viesti <Lisää niittejä nitojayksikköön.> on näkyvissä, melkein kaikki niitit on käytetty. Vaihda niittikasetti jotta voit jatkaa työskentelyä.
9EHU-02C