Sopivan paperilähteen valitseminen automaattisesti tietylle toiminnolle

Paperilähteet, joiden <Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei> -asetuksena on <Kyllä>, valitaan automaattisesti, kun <Valitse paperi> -asetuksena on <Aut.>. Paperilähteitä, joiden <Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei> -asetuksena on <Ei>, ei valita, ellei niitä valita manuaalisesti.
Automaattisesti valittaviin paperilähteisiin on valittava kuhunkin yksi seuraavista paperityypeistä.
Jos <Harkitse paperityyppiä> -asetuksena on <Kyllä>
1-puolinen tulostus: Ohut, Tavallinen, Uusiopaperi
2-puolinen tulostus: Ohut*1, Tavallinen, Uusiopaperi
Jos <Harkitse paperityyppiä> -asetuksena on <Ei>
1-puolinen tulostus: Ohut*1, Tavallinen, Uusiopaperi, Paksu*1, Värillinen*1 (valkoinen)
2-puolinen tulostus: Ohut*1, Tavallinen, Uusiopaperi, Paksu*1, Värillinen*1 (valkoinen)
*1 Vain paperi, jonka molemmille puolille voi tulostaa, on käytettävissä. Lisätietoja on kohdassa Kaksipuoliseen kopiointiin/tulostukseen käytettävissä olevat paperit.
Kun kopiosuhteena on <Autom.>, paperilähdettä ei valita automaattisesti.
Kun yksi seuraavista tiloista on asetettu, paperilähdettä ei valita automaattisesti.
N 1:lle, ID-korttien kopioiminen
Vähintään yksi paperilähde on valittava. Et kuitenkaan voi asettaa <Kyllä> pelkästään monitoimitasolle.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Sivun syötön asetukset>  <Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei>.
3
Valitse toiminto.
<Muu>-kohdassa voit määrittää asetukset paperilähteelle, jota käytetään raporttien tulostamiseen.
4
Valitse <Kyllä> kullekin paperilähteelle, jonka haluat mukaan automaattiseen valintaan.
Jos valitsit <Kopio> vaiheessa 3.
Määritä, otetaanko paperityyppi huomioon.
Jos valitset <Harkitse paperityyppiä> -valintaruudun: kun nykyisestä paperilähteestä loppuu paperi, kopiointi pysähtyy, vaikka toisessa paperilähteessä olisi samaa paperikokoa, paitsi jos paperin tyyppi on sama kuin käytetyn paperin. Kun valitset uudelleen  (Aloita), paperinvalintanäyttö avautuu.
Jos poistat merkinnän <Harkitse paperityyppiä> -valintaruudusta: kun nykyisestä paperilähteestä loppuu paperi, suoritetaan automaattinen paperilähteen vaihto ja kopiointi jatkuu, jos toisessa paperilähteessä on samankokoista paperia, riippumatta paperin tyypistä.
Jos valitsit <Tulostin> vaiheessa 3.
Määritä, lisätäänkö useita paperilähteitä ryhmäksi. Jos paperilähteiden ryhmittely on määritetty, paperilähteen valinta suoritetaan automaattisesti ryhmän sisällä, kun tulostat käyttäen jotain kyseiseen ryhmään kuuluvaa paperilähdettä. Kun haluat ryhmitellä paperilähteet, merkitse <Käytä ryhmää> -valintaruutu, valitse <Muuta>, valitse ryhmä, johon haluat määrittää kunkin paperilähteen, ja valitse <OK>.
5
Valitse <OK>  <OK>.
9EHU-016