Vapaan paperikoon (Muokattu paperikoko) tallentaminen

Voit tallentaa enintään viisi usein käytettyä vapaata paperikokoa. Tähän tallennetut paperikoot näkyvät paperikasetin ja monitoimitason paperikoon valintaikkunassa (Paperikasetin paperikoon ja -tyypin määrittäminen tai Monitoimitason paperikoon ja -tyypin määrittäminen).
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Yleisasetukset>  <Paperiasetukset>  <Muokatun koon tallennus>.
3
Valitse painike <S1>–<S5> ja valitse sitten <Tallenna/Muokkaa>.
Voit antaa painikkeelle helposti muistettavan nimen valitsemalla <Nimeä uudelleen>.
4
Aseta paperikoko ja valitse <OK>.
Määritä <X>- ja <Y>-sivun pituus. Valitse kummankin sivun pituus numeropainikkeilla valitsemalla <X> tai <Y>.
5
Valitse <Sulje>.
9EHU-015