Laitteen virran katkaiseminen

Tässä osassa kerrotaan, miten laite sammutetaan.
Tarkista laitteen tila ennen sen sammuttamista
Laite suorittaa toiminnon, joka suojaa kiintolevyä, kun laite sammutetaan. Tämä voi kuitenkin johtaa seuraavanlaisiin ongelmiin, jotka saattavat aiheuttaa tiedon menettämistä ja vahingoittumista.
Älä sammuta laitetta, kun käytät faksi/I-faksitoimintoa. I-faksi tai faksiasiakirjoja ei voi lähettää tai vastaanottaa laitteen ollessa sammutettuna.
Älä katkaise laitteen virtaa, jos <Varmistuskopioidaan tallennettuja tietoja etäkäyttöliittymästä...> -viesti näkyy kosketusnäytössä. Tallennetun tiedon varmuuskopiointi saattaa epäonnistua, jos teet niin.
Laitteeseen tallennetut tiedot saattavat tuhoutua, jos toinen Canon-monitoimitulostin* tai tietokone käyttää Lisätilaa (laitteen jaettua tallennustilaa) ennen laitteen virran katkaisemista.
Jos laite sammutetaan skannauksen tai tulostuksen aikana, paperi voi mennä tukkoon.
* Vain Canon-monitoimitulostimet, jotka tukevat Lisätila-tilaa
Virtajohdon irrottaminen
Saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin laite on täysin sammunut. Odota kolme sekuntia Päävirta-lampun (Käyttöpaneeli) sammumisen jälkeen, ennen kuin irrotat virtajohdon.
Virtajohdon irrottaminen ennen koneen sammumista voi aiheuttaa toimintahäiriön.
Voit sammuttaa laitteen Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta. Virran katkaiseminen/Laitteen uudelleenkäynnistäminen
1
Avaa virtakytkimen kansi ja paina virtakytkin ""-puolelle.
2
Sulje virtakytkimen kansi.
Saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin laite on täysin sammunut. Älä irrota virtajohtoa ennen kuin Päävirta-merkkivalo (Käyttöpaneeli) on sammunut.
Jos käynnistät laitteen uudelleen, odota vähintään 10 sekuntia Päävirta-merkkivalon sammumisen jälkeen, minkä jälkeen voit käynnistää laitteen uudelleen. Kun <Pikakäynnistyksen asetukset päävirralle> on käytössä, odota vähintään 20 sekuntia ennen laitteen käynnistämistä uudelleen. <Pikakäynnistyksen asetukset päävirralle>
9EHU-00L