Faksilähetysten peruuttaminen

Voit peruuttaa alkuperäisten skannauksen tai lähetettävin faksien lähetyksen tai lähetystä odottavien faksien lähetyksen.

Skannattujen alkuperäisten peruuttaminen

1
Valitse näytössä <Peruuta> tai  (Seis).
2
Valitse <Kyllä>.
Alkuperäisten skannaus on peruutettu.

Faksien lähetyksen tai lähetystä odottavien faksien lähetyksen peruuttaminen

1
Valitse näytössä <Tilavalvontaan> tai  (Tilavalvonta).
2
Paina <Lähetä> <Työn tila>.
3
Valitse <Faksi>.
Lähetettävien tai lähetystä odottavien töiden lista näytetään.
4
Valitse peruutettava työ ja valitse sitten <Peruuta>.
5
Valitse <Kyllä>.
Faksin lähetys peruutetaan.
Jos haluat peruuttaa lähetettävän työn heti
Jos painat käyttöpaneelissa  (Seis) faksityön peruuttamiseksi, kun sitä lähetetään, esiin tulee ilmoitus <Peruutetaanko seuraava lähetystyö?>. Peruuta faksin lähettäminen valitsemalla <Kyllä>.
Voit valita peruutettavaksi vaihtoehdon <Viimeinen vastaanotettu työ> tai <Lähetettävä työ>. <Peruutettava työ kun Seis painetaan>
Kun painat (Seis) ja lähetystöitä on useita, esiin tulee näyttö peruutettavan työn valitsemista varten. Jos lähetystyötä, jonka haluat peruuttaa, ei näy näytössä, valitse <Tarkasta muut työt>, joka näyttää kohdan <Lähetä työt>. Valitse työ, jonka haluat peruuttaa ja paina <Peruuta>.
9EHU-074