Vastaanotettujen asiakirjojen pitäminen yksityisinä

Tällä toiminnolla tallennetaan määritettyyn tallennuspaikkaan (Salainen faksilokero) vastaanotetut asiakirjat, jotka täyttävät tietyt ehdot. Salainen faksilokero sisältää useita lokeroita, joista jokainen voidaan suojata salasanalla. Määrittämällä ehdon, kuten kaikkien Yhtiö A:n asiakirjojen tallentamisen lokeroon Nro 10, voit tarkistaa vain tarvitsemasi asiakirjat. Tällä toiminnolla voit myös estää valtuuttamattomien henkilöiden pääsyn salaisiin asiakirjoihin tahattomasti asettamalla salasanan. Kun käyttöpaneelin Käsittely/Tiedot -ilmaisin palaa tasaisesti vihreänä, tarkista tai tulosta tallennetut asiakirjat seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Käyttääksesi tätä toimintoa
Jotkut asetukset kuten asiakirjojen tallennussijainti ja salasana on tallennettava edeltäkäsin.
1
Valitse <Faksi/I-faksilokero>. <Päävalikko>-näyttö
2
Valitse <Salainen faksilokero>.
3
Valitse lokero, johon asiakirjat tallennetaan.
Jos lokerolle on asetettu salasana, avautuu ikkuna joka kehottaa syöttämään salasanan. Kirjoita salasana ja valitse <OK>.
Lista tallennetuista asiakirjoista näytetään.
4
Valitse tulostettava asiakirja ja valitse sitten <Tulostus>.
Valitsemalla <Tiedot> voit tarkistaa asiakirjan tiedot, kuten lähettäjien nimet ja vastaanotettujen sivujen määrän.
Valitsemalla <Näytä kuva> voit tarkistaa asiakirjan sisällön sekä valita ja poistaa sivuja.
Asiakirja poistetaan, jos valitset <Poista>  <Kyllä>. Et voi poistaa useita asiakirjoja samanaikaisesti. Poistaaksesi useita asiakirjoja, valitse ja poista yksi asiakirja kerrallaan.
Et voi tulostaa useita asiakirjoja samanaikaisesti. Tulostaaksesi useita asiakirjoja, valitse ja tulosta yksi asiakirja kerrallaan.
5
Valitse <Aloita tulostus>.
Poista tulostettava asiakirja valitsemalla ennen tulostusta <Poista tiedosto tulostuksen jälkeen>.
Tulostus alkaa.
VINKIT
Voit asettaa vastaanotettavaksi tallennussijainnin URL:n s-postitse kun vastaanotat asiakirjoja. Syöttämällä URL:n verkkoselaimen osoitepalkkiin voit tarkistaa asiakirjojen sisällön tietokoneestasi Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksella. <Aseta/Tallenna salaiset faksilokerot>
Faksilokeron tason tallentaminen painikkeeseen <Henkilökoht.>/<Jaettu> mahdollistaa toimintojen nopean ja tehokkaan suorittamisen.
9EHU-07S