Rasterointikuvion asettaminen

Rasterointi on tekniikka, jolla väri ja tummuus voidaan toistaa pienten pisteryhmien avulla. Pisteiden piirtämisen lähdetietoja kutsutaan rasterointikuvioksi. Rasterointikuvion käyttäminen tulostettavassa kuvassa mahdollistaa tulostetun kuvan sävyjen ja kaarien pehmeämmän toistamisen.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito> <Säädä kuvan laatu> <Rasterointikuvioasetukset>.
2
Valitse rasterointikuvio.
<Kuvio 1>: Oletusasetus.
<Kuvio 2>: Tämä asetus parantaa mustavalkoisten kuvien korostettujen alueiden toistamista.
<Kuvio 3>: Tämä asetus parantaa värikuvien puolisävyjen toistamista.
<Kuvio 4>: Tämä asetus parantaa tulostetun kuvan reuna-alueiden toistamista.
3
Valitse <OK>.
4
Valitse <Kyllä> ja suorita automaattinen sävytyksen säätö (täyssäätö).
Tämä voi heikentää väritasapainoa, joten muista suorittaa automaattinen sävytyksen säätö (täyssäätö) asetusten muuttamisen jälkeen. Sävyjen säätäminen
9EHU-0S0