Laiteallekirjoituksen varmenteen muodostaminen

Avain ja varmenne (laitevarmenne) joka tarvitaan laiteallekirjoituksen lisäämiseen voidaan muodostaa laitteessa. Nimeä pääkäyttäjä muodostamaan näitä nimikkeitä. Kun ne on muodostettu, voit lisätä digitaalisen allekirjoituksen skannattuihin asiakirjoihin jotka lähetetään tietyssä tiedostomuodossa. Digitaalisen allekirjoituksen lisääminen
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>  <Varmenteiden asetukset>  <Luo avain>  <Luo/Päivitä laitevarmenneavain>  <Kyllä>  <OK>
Laiteallekirjoituksen avain ja varmenne
Muodostettu avain ja varmenne rekisteröidään nimellä "Laiteallekirjoitusavain". Laiteallekirjoitukselle voi tallentaa vain yhden avaimen ja varmenteen.
Laiteallekirjoituksen avaimen ja varmenteen hallinta
Voit tarkistaa avaimen ja varmenteen tiedot näytössä, joka avautuu, kun valitset  (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>  <Varmenteiden asetukset>  <Avainja varmennelista>  <Laitteen avainja varmennelista>.
Jos  on näkyvissä, avain on korruptoitunut tai viallinen. Voit päivittää avaimen ja varmenteen koostamalla asetukset uudelleen.
Jos valitset <Device Signature Key> ja <Varmenteen tiedot>, laiteallekirjoituksen varmenteen tiedot näytetään. Voit myös valita tässä ikkunassa <Vahv. varmenne> ja tarkistaa, onko varmenne voimassa.
PDF/XPS-tiedosto sisältää lähettäjätiedot, joita tiedoston lukija voi käyttää varmistaakseen laiteallekirjoituksen luotettavuuden vertaamalla sitä SHA-1 message digest -numeroon. Voit varmentaa nämä tiedot kohdassa <Varmenteen kuvaketul.> tässä laitteessa.
Laiteallekirjoituksen lisäämisen varmistaminen kaikkiin lähetyksiin
Voit asettaa laitteen lisäämään aina laiteallekirjoituksen skannattuihin asiakirjoihin jotka lähetetään tietyssä tiedostomuodossa, riippumatta käyttäjän asetuksista. Voit myös rajoittaa asiakirjojen lähettämisessä käytettäviä tiedostomuotoja, mikä varmistaa että mitään asiakirjaa ei voi lähettää ilman laiteallekirjoitusta. Pääkäyttäjän tai Laitevastaavan oikeudet vaaditaan näiden asetusten koostamiseen. <Lisää aina laitevarmenne lähetykseen>
9EHU-0F2