Osastokoodien käyttäminen tulostuksen tai tietokoneen kautta tapahtuvan etäskannauksen hallinnassa

Osastotunnusten hallinnan avulla voit hallita tietokoneen kautta suoritettavaa tulostusta ja etäskannausta (Tietokoneen käyttö skannaukseen (Etäskannaus) (Windows)). Käytä tätä toimintoa kun haluat parantaa turvallisuutta tai valvoa tulostettujen sivujen määrää.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Paina <Hallinta-asetukset>  <Käyttäjien hallinta>  <Osastotunnusten hallinta>.
3
Valitse hallittaville toiminnoille asetus <Ei> ja valitse sitten <OK>.
Jos <Ei> on valittu, osastotunnus on annettava kyseistä työtä suoritettaessa.
9EHU-0E1