Järjestelmänvalvojan tunnuksen ja PIN-koodin vaihtaminen

Kun osastotunnusten hallinta on käytössä, käyttäjille on asetettava osastotunnukset ennen kuin he voivat kirjautua sisään. Järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi ovat molemmat oletusarvoisesti "7654321", mutta ne on suositeltavaa vaihtaa turvallisuussyistä. Vaihda ne seuraavan ohjeen mukaisesti.
Varmista että et unohda Järjestelmänvalvojan PIN-koodia. Jos unohdat järjestelmänvalvojan PIN-koodin, ota yhteys käyttämääsi jälleenmyyjään tai huoltoedustajaan.
Tämä asetus ei ole käyttäjän todennuksen pääkäyttäjän oletusasetus. Voit määrittää tämän asetuksen pääkäyttäjän oikeudet omistavalle käyttäjälle käyttäjän todennuksessa valitsemalla [Select Role to Set:] -asetukseksi Pääkäyttäjä. Käyttäjätietojen tallentaminen paikalliseen laitteeseen
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Paina <Hallinta-asetukset>  <Käyttäjien hallinta>  <Järjestelmänhallintatiedon asetukset>.
3
Tee tarvittavat muutokset järjestelmänvalvojan asetuksiin ja valitse <OK>.
<Järjestelm.- valv. tunnus>
Syötä uudeksi Järjestelmänvalvojan tunnukseksi enintään seitsemännumeroinen luku.
<Järj.valvojan PIN>
Lisää uudeksi järjestelmänvalvojan PIN-koodiksi enintään seitsemännumeroinen luku ja valitse <Vahvista>. Vahvista kirjoittamalla PIN-koodi uudelleen ja valitsemalla <OK>.
<Järjestelmänvalvoja> / <Sähköpostiosoite> / <Yhteystiedot> / <Kommentti>
Syötä tarvittaessa pääkäyttäjän tiedot.
Et voi tallentaa Järjestelmänvalvojan tunnusta tai PIN-koodia, joka koostuu pelkästään nollista, kuten "00" tai "0000000".
Jos syötät vähemmän kuin seitsemän numeroa, laite tallentaa numeron alkuosaan nollat.
Kun lisävarusteena saatava Copy Card Reader on asennettu, Järjestelmänvalvojan tunnus ja Järjestelmänvalvojan PIN-koodi palautetaan arvoon "7654321". Lisävarusteet
Voit myös tehdä seitsemän numeron syöttämisestä vaatimuksen Järjestelmänvalvojan tunnukselle ja Järjestelmänvalvojan PIN-koodille. Lisätietoja antaa käyttämäsi jälleenmyyjä tai huoltoedustaja.
9EHU-0CY