<Etäfaksin asetukset>

Määritä palvelinlaitteen asetukset etäfaksitoiminnolle.
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.

<Käytä etäfaksia>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset> <Etäfaksin asetukset>
Voit määrittää, käytetäänkö laitetta palvelinlaitteena etäfaksitoiminnossa.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Käytä etäfaksia>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Jos haluat käyttää laitetta etäfaksipalvelimena, valitse <Verkko> määritä <Nimetyn portin asetukset> -asetukseksi <Kyllä>.
9EHU-0L5