Sähköpostin/I-faksin asettaminen

Voidaksesi lähettää skannatut asiakirjat suoraan sähköpostilla/I-faksilla ilman tietokonetta, sinun on määritettävä yhdistämisasetukset kuten postipalvelin, todentamistavat, jne. Yleisesti ottaen SMTP-palvelinta käytetään lähettämiseen, ja SMTP-palvelinta tai POP3-palvelinta vastaanottamiseen. Voit asettaa koodauksen ja muut parametrit. Tietoja tarvittavista asetuksista saat internet-palveluntarjoajaltasi tai verkon pääkäyttäjältä.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <S-posti/I-faksiasetukset>  <Liikennöintiasetukset>.
3
Aseta yhteyden muodostaminen.
<SMTP-vastaanotto>
Valitse <Kyllä>, jos haluat tehdä laitteesta SMTP-palvelimen sähköpostiviestien ja faksien vastaanottamiseen. Ota huomioon, että et voi vastaanottaa SMTP:n kautta, jos et rekisteröi laitteen isäntänimeä DNS-palvelimelle.
<SMTP-palvelin>
Kirjoita SMTP-palvelimen nimi (tai IP-osoite).
<Sähköpostiosoite>
Kirjoita laitteen sähköpostiosoite.
Voit määrittää käyttäjänimeksi minkä tahansa nimen (@-merkin vasemmalle puolelle). Kirjoita rekisteröity isäntänimi @-merkin oikealle puolelle.
<POP-palvelin>
Kirjoita POP3-palvelimen nimi (tai IP-osoite).
<POP-kirjautumisnimi>
Kun haluat käyttää POP3-palvelinta, kirjoita määritetyn postitilin käyttäjänimi aakkosnumeerisilla merkeillä.
<POP-salasana>
Kun haluat käyttää POP3-palvelinta, kirjoita määritetyn postitilin salasana.
<POP-intervalli>
Voit asettaa POP-palvelimelle aikavälin, kuinka usein sen tulee automaattisesti tarkistaa posti.
<Autent./salaus>
Avaa ikkuna todentamisen ja salauksen asettamista varten.
<Tarkista yhteys>
Paina tätä painiketta, kun haluat tarkistaa <SMTP-palvelin>- ja <POP-palvelin>-yhteydet asetusten määrittämisen jälkeen.
<POP>
Valitse <Kyllä>, jos haluat vastaanottaa sähköposteja ja I-fakseja POP3-palvelimen avulla.
POP-todentamisen asettaminen ennen lähettämistä ja POP-palvelimen yhteyksien salaus
POP-todentaminen ennen lähettämistä (POP ennen SMTP:tä) tarkoittaa käyttäjien varmistamista POP-palvelimella (tulevan postin palvelin) ennen lähettämistä. Tämä toiminto estää luvattomien sähköpostiviestien lähettämisen. Kun POP-palvelin tukee TLS:ää, yhdistäminen voidaan koodata.
SMTP-todentamisen asettaminen ja SMTP-palvelimen yhteyksien salaus
SMTP-todentaminen (SMTP AUTH) varmistaa käyttäjät tarkistamalla käyttäjätunnukset ja salasanat sähköpostiviestien lähettämisen yhteydessä. Se voi myös koodata SMTP-yhdistämisen (lähetetty ja vastaanotettu). Koodataksesi SMTP-vastaanoton TLS:llä valmista avainparit ennakkoon. TLS:n avaimen ja varmenteen määrittäminen
4
Valitse <OK>.
Ympäristöstä riippuen sinun on ehkä määritettävä SMTP-/POP3-porttinumero. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys internet-palveluntarjoajaan tai verkkovastaavaan. <Määritä SMTP-lähetyksen/POP-vastaanoton porttinro>
9EHU-04A