De nietjes vervangen

Als de nietjes in de finisher op zijn, verschijnt rechtsonder in het scherm een pictogram om aan te geven dat u de nietjes moet vervangen. Druk op het pictogram en volg de instructies op het scherm om de nietjes te vervangen.
Tijdens het vervangen van de nietjes kunnen kopieën en afdrukken worden uitgevoerd uit optionele apparaten. Wees voorzichtig met op de machine aangesloten optionele apparatuur.
Pas op dat u zich niet bezeert aan de nietjes.
Voor informatie over het productnummer voor de nietjes raadpleegt u Vervangende onderdelen.
U kunt het resterende aantal nietjes controleren.
9EHW-01K