Aanvoer

Originelenindicator

Gaat branden wanneer originelen op het originelenblad worden geplaatst.

Deksel van aanvoer

Open dit deksel om vastgelopen originelen in de aanvoer te verwijderen. Papierstoringen in de aanvoer

Papiergeleiders

Pas deze geleiders aan de breedte van een origineel aan.

Originelenblad

Hier geplaatste originelen worden automatisch in de aanvoer ingevoerd. Wanneer u twee of meer vellen plaatst, kunnen originelen achter elkaar worden gescand. Originelen plaatsen

Scanvlak voor aangevoerde originelen

Originelen die in de invoerlade zijn geplaatst, worden in dit gedeelte gescand.

Glasplaat

Als u boeken, dikke en dunne originelen en andere originelen wilt scannen die niet via de invoerlade kunnen worden gescand, plaats deze dan op de glasplaat. Originelen plaatsen

Opvangblad voor originelen

Trek dit blad naar buiten wanneer u grote originelen wilt scannen, zodat ze niet over de rand van de aanvoer vallen.

Origineelstop

Bij het uitvoeren van grote originelen voorkomt het verhogen van de origineelstop dat de originelen van de lade afglijden of over het uiteinde hangen.

Uitvoerindicator originelen

Om te voorkomen dat originelen in het opvangblad blijven liggen, licht deze indicator op terwijl de originelen worden uitgevoerd en knippert deze nog een tijdje nadat alle originelen zijn uitgevoerd.

Opvangblad voor originelen

Hier worden gescande originelen opgevangen.

 Originele houder

Houdt originelen tegen om de uitvoer van originelen netjes te laten verlopen.
Druk niet hard op de aanvoer wanneer u een dik origineel zoals een boek of tijdschrift op de glasplaat plaatst.
Plaats geen voorwerpen op het originelenblad. Dit kan de originelen beschadigen.
Reinig de invoerlade en glasplaat regelmatig voor goede afdrukresultaten. Regelmatig reinigen
9EHW-00E