<Adresboek op afstand open maken>

Geef de instellingen op voor het openbaar maken van een extern adresboek.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Adresboek openen>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>  <Adresboek op afstand open maken>
U kunt aangeven of het adresboek op deze machine voor een andere machine uit de imageRUNNER ADVANCE-serie op een netwerk moet worden geopend.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Adresboek openen>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
9EHW-0R1