De postvakinstellingen opgeven

U kunt een wachtwoord en een naam voor het postvak instellen, en de tijdsperiode waarna bestanden automatisch worden verwijderd, wijzigen.
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Postbusinstellingen>  <Instellen/Registreren postbussen>.
3
Selecteer het gewenste postvak.
4
Geef de noodzakelijke instellingen op en druk op <OK>.
<Registreer postbusnaam>
Voer een naam voor het postvak in.
<PIN>
Stel een wachtwoord in voor het postvak. Voer een getal van maximaal zeven cijfers in, druk op <Bevestigen>, voer hetzelfde wachtwoord in en druk vervolgens op <OK>.
Wachtwoorden met uitsluitend "0" zijn niet toegestaan.
Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u het niet meer opvragen. Vergeet uw wachtwoord daarom niet.
<Periode tot autom. verwijderen van bestand>
Druk op <->/<+> om de tijdsperiode waarna opgeslagen bestanden automatisch worden verwijderd, te wijzigen. Bij een instelling van "0" worden bestanden niet verwijderd.
<Initialiseren>
Alle instellingen terugzetten naar de waarden van de fabrieksinstellingen. Merk op dat u de instellingen niet kunt initialiseren wanneer bestanden in het postvak zijn opgeslagen.
<Afdrukken bij opslaan via printerstuurprogr.>
Geef aan of een bestand moet worden afgedrukt wanneer het is verzonden vanaf een computer en opgeslagen in het postvak.
<Periode tot autom. verwijderen van bestand> en <Afdrukken bij opslaan via printerstuurprogr.> kunnen voor alle postvakken tegelijk worden opgegeven. Raadpleeg <Periode tot autom. verwijderen van bestand> en <Afdrukken bij opslaan via printerstuurprogr.>.
9EHW-0AH