Niezawodność

W tej sekcji wyjaśniono, jak zwiększyć wygodę obsługi urządzenia i zadbać o bezproblemowe działanie.
Zapobieganie wyciekom informacji z nośnika pamięci
Zarządzanie zapisanymi kopiami faksów (automatyczny zapis obrazów wysłanych faksów)
Wyciekowi danych na skutek demontażu nośnika pamięci można zapobiec poprzez automatyczne szyfrowanie zawartych na nim danych.
Wysyłane faksy można przekształcić na formę cyfrową i zapisać. Zapis może odbywać się automatycznie we wskazanym folderze. Informacje związane z wysyłaniem są automatycznie dodawane do nazwy pliku, co pozwala efektywnie zarządzać plikami.
Cyfryzacja i organizacja raportów zarządzania połączeniami
Zapobieganie pozostawiania oryginałów po skanowaniu
Rejestry dotyczące wysyłania i odbioru (raporty zarządzania połączeniami) można nie tylko drukować, ale również zapisywać w postaci plików CSV i zarządzać nimi na komputerze.
W przypadku umieszczenia oryginału na szklanej płycie roboczej dźwięk błędu i komunikat na panelu dotykowym poinformuje użytkownika, jeśli ten zapomni zabrać dokumentu. Ponadto wskaźnik informuje o postępie skanowania dokumentu pobieranego z podajnika, również zapobiegając przypadkowemu pozostawieniu oryginału w urządzeniu.
Sprawdzanie operacji konserwacyjnych na ekranie dotykowym (filmy wideo)
Sposób przeprowadzania wymiany materiałów eksploatacyjnych i czyszczenia można sprawdzić, odtwarzając filmy wideo z poziomu ekranu dotykowego.
9EHX-0U5