Dostosowywanie ekranu dotykowego do własnych potrzeb

Aby łatwiej korzystać z ekranu <Strona główna> oraz ekranu Podstawowe funkcje poszczególnych funkcji, można dostosować ekran do własnych potrzeb poprzez zmianę układu przycisków i utworzenie skrótów. Dodatkowo można zwiększyć wydajność pracy, rejestrując najczęściej używane funkcje pod przyciskiem <Osobiste>/<Współdzielone> lub w menu Ustawienia osobiste, co umożliwia dostosowanie środowiska pracy do własnych potrzeb.
Dostosowanie ekranu <Strona główna>
Na ekranie <Strona główna> można zmienić kolejność, rozmiar i liczbę wyświetlanych przycisków, a także obraz tła. Menu <Ustawienia zarządzania ekranu głównego> pozwala skonfigurować ustawienia wyświetlania osi czasu oraz wyświetlić/ukryć przycisk funkcji.
Tworzenie skrótu
Przyciski skrótów funkcji mogą być wyświetlane na ekranie każdej z funkcji. Zarejestrowanie najczęściej używanych funkcji jest wygodne, ponieważ pozwala stale korzystać z funkcji bez potrzeby powracania do ekranu <Strona główna>.
Rejestrowanie Ustawień ulubionych
Jeżeli często używana jest określona kombinacja ustawień kopiowania, faksowania lub skanowania, przydatne może być zarejestrowanie tych ustawień jako <Ustawienia ulubione>.
(Elementy ukazane na ekranie mogą się różnić, w zależności od posiadanego modelu i opcji).
Dostosowywanie ekranu podstawowych funkcji do własnych potrzeb
Możesz zmienić przyciski ustawień wyświetlane na ekranach podstawowych funkcji (dla kopiowania, faksowania i skanowania). Istnieje również możliwość wyświetlania innego, spersonalizowanego ekranu podstawowych funkcji dla każdego zalogowanego użytkownika.
Tworzenie przycisku <Osobiste>/<Współdzielone>
Na ekranie <Strona główna> możliwe jest dowolne rejestrowanie najczęściej wykorzystywanych funkcji i ustawień.
Zmiana wyświetlanego języka
Możesz zmienić język wyświetlany na ekranie dotykowym i język klawiatury.
Tworzenie skrótu do Ustawienia/Rejestracja
Skrót można utworzyć do każdego elementu ustawień wyświetlanego po naciśnięciu przycisku  (Ustawienia/Rejestracja). Jeśli użytkownik często korzysta z elementu ustawień dostępnego po przejściu na bardzo niski poziom menu, utworzenie skrótu do tego elementu zwiększy wygodę użytkowania, gdyż pozwoli na szybkie przełączenie ekranu.
Ustawienia dla poszczególnych użytkowników (ustawienia prywatne)
Ekrany i środowisko pracy można dostosować do poszczególnych użytkowników.
9EHX-050